ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ռ.Պ. Գրիգորյան
Վ.Մ. Ժամկոչյան
Միջուկային ռեակտորների տեսության հիմունքները. Մաս 1
Դասագրքեր
Միջուկային ռեակտորների տեսության հիմունքները. Մաս 1
ՈՒս. ձեռնարկ, դասախոսություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 69 էջ
Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ