ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա.Ա. Մանուկյան
Գրական արաբերեն (քաղաքատնտեսական, դիվանագիտական և իրավագիտական տեքստեր)
Դասագրքեր
Գրական արաբերեն (քաղաքատնտեսական, դիվանագիտական և իրավագիտական տեքստեր)
Ուս. ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 200 էջ
Դասագրքեր | Արևելագիտության ֆակուլտետ