ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
C վիտամինի կառուցվածքային առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը էլեկտրոնային կլանման սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով
Դասագրքեր
C վիտամինի կառուցվածքային առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը էլեկտրոնային կլանման սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով
Ուս. մեթոդական ձեռնարկ (կազմ.՝ Հ. Սարգսյան): Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 12 էջ
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ