ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Օ.Ա. Քամալյան
Տ.Օ. Քամալյան
Ադսորբենտների տեքստուրայի ուսումնասիրությունը կշռաչափական եղանակով
Դասագրքեր
Ադսորբենտների տեքստուրայի ուսումնասիրությունը կշռաչափական եղանակով
Ուս. ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 24 էջ
Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ