ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ս.Վ. Առաքելյան
Ա.Հ. Գաբուզյան
Խնդրագիրք Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք դասընթացի
Դասագրքեր
Խնդրագիրք Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք դասընթացի
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 256 էջ
Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ