ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ս. Ա. Դիլբանդյան
Ա. Ռ. Հարությունյան
Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները
Դասագրքեր
Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 432 էջ
Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ