ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Օտար լեզուներ և գրականություն
Դասագրքեր
Օտար լեզուներ և գրականություն
Տեսություն և պրակտիկա (միջազգային գիտաժողովը նվիրված է ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին): Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 60 էջ
Դասագրքեր | Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ