ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Т.Г. Цатурян
М.Л. Геворкян
Паразитные и полупаразитные цветковые растения Армении
Դասագրքեր
Паразитные и полупаразитные цветковые растения Армении
Ереван, изд. ЕГУ, 2009, 138 стр.
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ