ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա.Ս. Նիկողոսյան
Հարկային վեճերի լուծման արտադատական կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
Դասագրքեր
Հարկային վեճերի լուծման արտադատական կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, 52 էջ
Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ