ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ս. Վ. Առաքելյան
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս
Դասագրքեր
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս
5-րդ հրատ.՝ փոփոխություններով ու լրացումներով: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 1056 էջ
Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ