ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Անուշավան եպս. Ժամկոչյան
Ծիսագիտություն
Դասագրքեր
Ծիսագիտություն
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 38 էջ
Դասագրքեր | Աստվածաբանության ֆակուլտետ