ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Անվտանգության հիմնախնդիրները ժամանակակից հասարակություններում (միջազգային գիտաժողովի նյութեր)
Խմբ.` Մկրտիչյան, Ա. Ե., Աթանեսյան, Ա. Վ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 298 էջ

ISBN 978-5-8084-2132-5

Գիրքը նախատեսված է սոցիոլոգիայի, քաղաքագիտության, սոցիալական աշխատանքի, տարածաշրջանային հետազոտությունների և միջառաջկայական ուսումնասիրությունների ոլորտներում գործող մասնագետների, ինչպես նաև դասախանդողների և ուսանողների համար:

Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ