ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Խնդիրների լուծում Prolog լեզվով
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 114 էջ

ISBN 978-5-8084-2127-1

Ձեռնարկում դիտարկվում է տրամաբանական ծրագրավորման Prolog լեզուն, որն այլընտրանք է պրոցեդուրային ծրագրավորման այնպիսի լեզուների, ինչպիսիք են C++-ը, C#-ը, Java-ն, Pascal-ը և այլն: Ներկայացվում են սիմվոլային տողերի, մատրիցների, գրաֆների, ավտոմատների և քերականությունների մշակման մի շարք խնդիրներ, որոնցում շեշտադրվում է խնդիրների լուծման ոչ պրոցեդուրային (դեկլարատիվ) մոտեցումը: Prolog լեզվի առավելությունները ընդգծելու համար հատուկ ուշադրություն է
հատկացվում անդրադարձ տվյալների կառուցվածքների մշակման խնդիրներին: Ձեռնարկի վերջում բերվում են լեքսիկական և շարահյուսական վերլուծության խնդիրների ընդհանրացված լուծումներ:

Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնի «Տեղեկատվական համակարգերի մշակում» և «Տեղեկատվական համակարգերի կառավարում» մագիստրոսական ծրագրերի ուսանողների, ինչպես նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են տրամաբանական ծրագրավորման կիրառություններով:

Դասագրքեր | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ