ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
«Սիլիկատների և ցեոլիտների քիմիա» դասընթացի լաբորատոր աշխատանքներ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 60 էջ

ISBN 978-5-8084-2133-2

«Սիլիկատների և ցեոլիտների քիմիա» ուսումնամեթոդական աշխատանքում ներկայացված են սիլիկատներին և դժվարահալ միացություններին վերաբերող համառոտ տեսությունը և լաբորատոր աշխատանքներ: Գիրքը նախատեսված է բուհերի ուսանողների, մագիստրոսների, ասպիրանտների և բոլոր նրանց համար, ովքեր առնչվում են սիլիկատների և ցեոլիտների ուսումնասիրման խնդիրներին:

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ