ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայկական վաղմիջնադարյան քանդակը (4-7-րդ դարեր)
Դասախոսություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 170 էջ

ISBN 978-5-8084-2140-0

Աշխատության մեջ ներկայացված է 4-7-րդ դարերի հայկական քանդակը, լուսաբանված են վերջինիս նշանակությունը և տեղը հայկական և արևելաքրիստոնեական արվեստում, տրված է ժամանակաշրջանի լավագույն հուշարձանների ոճաբանական, պատկերագրական և խորհրդանշական վերլուծությունը: Դասախոսությունները նախատեսված են արվեստաբանների, պատմության և մշակույթի պատմության մասնագետների, ուսանողների, ինչպես նաև ընթերցողների լայն շրջանակի համար:

Ակադեմիական գրականություն | Արվեստ