ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Cours De Civilisation Française Et Arménienne
Erevan, Édition UEE, 2016, 190 p.

ISBN 978-5-8084-2107-3

Սույն ձեռնարկը նախատեսված է «Սերվիս» մասնագիտության ուսանողների համար, որը կարող է նաև ծառայել որպես օժանդակ ձեռնարկ օտար լեզվի ֆակուլտետներում «Ֆրանսիայի երկրագիտություն» դասընթացի համար: Ձեռնարկի առավելություններից է այն, որ այնտեղ զետեղված են Հայաստանի և Ֆրանսիայի քաղաքակրթությանը, մշակույթին վերաբերող տեքստեր, որոնք ունեն գործնական ուղղվածություն:

Ձեռնարկը կարող է նպաստել Հայաստանում ֆրանսերենի ուսուցման մակարդակի բարձրացմանը:

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն