ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայ-վրացական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները 1918-1921 թթ.
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016. - 830 էջ + 12 էջ ներդիր

ISBN 978-5-8084-2135-6

Մենագրությունում պատմաքննական հանգամանալից հետազոտման է ենթարկվել 1918 թ. վրաց-հայկական պատերազմը, դրան հաջորդող 1919 թ. հունվարյան հաշտության համաձայնագիրը, որն ամփոփեց վրաց-հայկական պատերազմի ռազմաքաղաքական արդյունքները, Չեզոք գոտու առաջացման պատճառները և հետևանքները, հայ-վրացական սահմանավեճի ողջ ընթացքը 1918-1921 թվականներին: Մենագրությունում լուսաբանվել են հայ-վրացական ռազմաքաղաքական հարաբերությունների մի շարք կարևոր հարցեր, և մասնավորապես վերլուծության են ենթարկվել Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հակամարտության առանցքային հիմնախնդիրները սահմանային-տարածքային հարցերում, որոնք արդիական են և լիովին համահունչ ներկայումս ընթացող պետաքաղաքական գործընթացներին:

Մենագրությունը նախատեսված է պատմաբանների, կովկասագետների, միջազգայնագետների, ինչպես նաև Հայոց պատմությամբ հետաքրքրվող ընթերցող լայն շրջանների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Քաղաքականություն