ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Իսլամական պետություն: Ակունքներից մինչև խալիֆության հռչակում
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 236 էջ

ISBN 978-5-8084-2137-0

Սույն մենագրությունում փորձ է արվում ուսումնասիրել 2014 թ. հունիսի 29-ին իրեն խալիֆայություն հռչակած «Իսլամական պետություն» իսլամական ծայրահեղ արմատական կառույցի ձևավորման ակունքները, իսլամական ծայրահեղ արմատական տիրույթում տեսական և գործնական ակտիվությունն ու ջիհադական պայքարում ունեցած դերակատարությունը: Այդ համատեքստում հեղինակը դիտարկում է նաև արդի մերձավորարևելյան տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային գործընթացներում «Իսլամական պետության» ներգրավվածության խնդիրը:

Գիրքը նախատեսված է արաբագետների, միջազգայնագետների, քաղաքագետների և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Դասագրքեր | Արևելագիտության ֆակուլտետ