ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ԻՆԹԵԼ x86 ԱՍԵՄԲԼԵՐ (իրական ռեժիմ)
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 268 էջ

ISBN 978-5-8084-2148-6

Ձեռնարկն անդրադառնում է Ինթել x86 ասեմբլերի (իրական ռեժիմ) հիմնական հրամաններին, տվյալների ներկայացմանը, ասեմբլերով ծրագրավորման հիմնարար գաղափարներին: Պարունակում է մեծ թվով օրինակներ։ Ինքնուրույն աշխատանքի նպատակով յուրաքանչյուր բաժին համալրված է խնդիրներով և վարժություններով։

Նախատեսված է «ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր լեզու» առարկայի ուսումնասիրության համար։

Դասագրքեր | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ