ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մաթևոսյանական ընթերցումներ
Հոդվածների ժողովածու, հրատ. պատրաստեց և խմբ. Վ. Գաբրիելյանը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 212 էջ

ISBN 978-5-8084-2164-1

Հոդվածների հիմքում ընկած են Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցած «Մաթևոսյանական ընթերցումներ» երրորդ գիտական նստաշրջանի զեկուցումները՝ նվիրված հայ մեծ արձակագիր ու հրապարակախոս Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործության մի շարք կողմերի նորովի քննությանը:

Ակադեմիական գրականություն | Գեղարվեստական