ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սերվիս մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 66 էջ

ISBN 978-5-8084-2151-6

Ուղեցույցում ներկայացվում է սերվիս մասնագիտության (սերվիսային գործունեության կազմակերպում և կայուն զբոսաշրջություն) ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման մեթոդաբանությունը: Ուղեցույցում համադրված են պրակտիկաների կազմակերպման տեղական (ԵՊՀ) և TEMPUS-SuToMa նախագծի մեթոդաբանությունը:

Դասագրքեր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ