ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Правовое регулирование концессионного договора
Монография, Ереван, Изд. ЕГУ, 2016, 102 стр. (электронная книга)

ISBN 978-5-8084-2117-2
Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ