ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Եվրոպական գործընթացների քաղաքական վերլուծություն
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 40 էջ

ISBN 978-5-8084-2142-4

«Եվրոպական գործընթացների քաղաքական վերլուծություն» մագիստրոսական դասընթացի ծրագիրը մշակվել է Երևանի պետական համալսարանի եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի խորհրդի կողմից ներկայացված կրթական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան:

Ակադեմիական գրականություն | Քաղաքականություն