ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայկական սկզբնաղբյուրները Վրաստանի մասին (Ե-Ժ դարեր)
Քաղեց և ծանոթագրեց Ռուզաննա Հարությունյանը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 314 էջ

ISBN 978-5-8084-2158-5

«Հայկական սկզբնաղբյուրները Վրաստանի մասին (Ե-Ժ դարեր)» նյութերի ժողովածուն ընդգրկում է հայ պատմիչների տեղեկությունները Վիրքի, վրաց ժողովրդի և հայ-վրացական հարաբերությունների մասին: Տեղ են գտել պատմիչների երկերի աշխարհաբար տարբերակները:

Գիրքը նախատեսված է հայագետների, վրացագետների, վրաց պատմության ու մշակույթի հարցերով հետաքրքրվող ուսանողների և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն