ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայ հերոսուհի կանայք
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 782 էջ + 16 էջ ներդիր

ISBN 978-5-8084-2143-1

Գրքում անդրադարձ է կատարվում հայուհիների հերոսական գործունեությանը 20-րդ դարասկզբի հայոց ազատամարտի տարիներին: Առանձին քննության նյութ են հայդուկային (ֆիդայական) պայքարի, Երկրորդ աշխարհամարտի, ինչպես նաև Արցախյան հերոսամարտի մասնակից հայ կանանց սխրագործությունները:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն