ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ռուբիկ Ավետիսյան
Գագիկ Տոնոյան
Գործույթների հետազոտման խնդիրներ
Դասագրքեր
Գործույթների հետազոտման խնդիրներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017
Դասագրքեր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ