ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բանավոր թարգմանության հմտությունների ուսուցման մեթոդական ձեռնարկ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 50 էջ

ISBN 978-5-8084-2175-2

Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի թարգմանչական բաժիններում «Բանավոր թարգմանություն» մասնագիտական դասընթաց վարող դասախոսական անձնակազմի համար և կարող է ծառայել որպես դասընթացի նախապատրաստման մեթոդական հիմք:

Ձեռնարկի նպատակն է՝ ներկայացնել բանավոր թարգմանության էությունը և առանձնահատկությունները, տվյալ մասնագիտական դասընթացի ուսուցման մեթոդները, սկզբունքները և մոտեցումները, ինչպես նաև առաջարկել բանավոր թարգմանության հմտությունների զարգացումը խթանող լսարանային և արտալսարանային առաջադրանքներ:

Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ