ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Թուրք-ադրբեջանական վտանգը և Հայաստանի անվտանգության հիմնախնդիրները
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 70 էջ

ISBN 978-5-8084-2172-1

Գրքում անդրադարձ է կատարված հայ-թուրքական հակամարտության «ցիկլային » բնույթին և դրա պատճառներին, հայ-թուրքական էթնոքաղաքական շահերի հակասության և թուրք- ադրբեջանական հանրույթներում առկա հայատյացության խնդիրներին և այդ համաշարում Հայաստանի անվտանգությանը սպառնացող գործոններին: Գրքում հանգամանորեն ներկայացված են նաև Ադրբեջանի հետ հիմնախնդրի կարգավորման հարցում տարածքային զիջումների բացառումը հիմնավորող իրավաքաղաքական փաստարկները՝ համահունչ հայկական երկու հանրապետությունների որդեգրած քաղաքականությանը:

Ակադեմիական գրականություն | Քաղաքականություն