ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Զանգեզուրի գոյապայքարը 1917-1920 թթ.
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 742 էջ

ISBN 978-5-8084-2171-4

Գրքում նկարագրված է զանգեզուրցիների անկախության համար մղված գոյապայքարը, նրանց հերոսական խոյանքները, զորավար Անդրանիկի, Արսեն Շահմազյանի և Գարեգին Նժդեհի ղեկավարությամբ երկրամասի դիմադրական շարժումը թուրք-ազերի նվաճողական քաղաքականության դեմ: Աշխատությունը նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն