ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայկական թեմատիկան ժամանակակից թուրք գրականության մեջ (XX դ. երկրորդ կեսին–XXI դ. սկզբին)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 148 էջ

ISBN 978-5-8084-21-68-4

Գրքում ներկայացված է հայկական թեմատիկայի ուղղակի և անուղղակի արտացոլումը 20-րդ երկրորդ կեսի և 21-րդ դարի սկզբի թուրք գրականության մեջ: Քննության են ենթարկվում գրական ասպարեզում Հայոց ցեղասպանության հարցի նկատմամբ թուրքական ժխտողականության դրսևորումները, մակերեսային և այլաբանական անդրադարձները, ինչպես նաև վերջին շրջանում տեղի ունեցող զարգացումները: Նախատեսված է արևելագետ-թուրքագետների, գրականագետների, ազգագրագետների և ընթերցողների լայն շրջանակի համար:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն