ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Երկեր Է
Նամականի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 288 էջ + 5 ներդիր

ISBN 978-5-8084-2021-2

Հատորն ընդգրկում է հայ ականավոր պատմաբանի նամականին (135 նամակ): Ադոնցյան նամակները լուսաբանում են գրողի գործունեությունը, նրա ապրած ժամանակաշրջանի հայ պատմագիտությանն ու բանասիրությանը, ազգային կյանքին վերաբերող շատ հարցեր ու խնդիրներ: Նամակների հասցեատերերի թվում են այնպիսի նշանավոր դեմքեր, ինչպիսիք են` Հ. Թումանյանը, Գ. Հովսեփյանը, Ն. Մառը, Կ. Եզյանը, Ա. Չոպանյանը, Գ. Խալաթյանցը և ուրիշներ: Նամակների զգալի մասը տպագրվում է առաջին անգամ:

Հասցեագրվում է հայագետներին և ընթերցող հանրությանը:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն