ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Իրան-Հայաստան-Վրաստան. Խաղաղ հարևանության և զարգացման տեսլականներ
Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (15 դեկտեբերի, 2016 թ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2017, 76 էջ

ISBN 978-5-8084-2189-9
Ակադեմիական գրականություն | Քաղաքականություն