ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 132 էջ

ISBN 978-5-8084-2196-7

Ուսումնասիրվում են երկրորդ կարգի մասնական ածանցյալներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումները և դրանց լուծումների կառուցման եղանակները:

Դասագրքեր | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ