ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Психологическая безопасность личности в системе человек-транспорт
Ереван, Изд-во ЕГУ, 2017, 84 с.

ISBN 978-5-8084-2194-3

Սույն գիտահետազոտական աշխատանքը ամոփոփում է ԵՊՀ Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիայի «Անձի հոգեբանական անվտանգությունը «ուղևոր–երթևեկություն» համակարգում» վերնագրով բազային գիտական ծրագրի շրջանակներում կատարված տեսական և փորձարարական ուսումնա-
սիրությունները:

Представленный научно-исследовательский труд включает в себя данные теоретических и экспериментальных исследований, проведенных в рамках базовой тематики «Психологическая безопасность личности в системе пассажир-транспорт»в НИЛ психологии личности и профессиональной деятельности ЕГУ.

Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ