ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Grammatiktheorien moderner Germanistik
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 80 էջ

ISBN 978-5-8084-2205-6

Սույն ձեռնարկում ներկայացվում են բուհերի գերմանական բաժնի մագիստրատուրայի ուսանողների համար կարդացվող «Գերմաներենի քերականության արդի հիմնախնդիրները» դասընթացի այն հիմնական բաժինները, որոնք վերաբերում են գերմանագիտության ժամանակակից քերականական տեսություններին:

Այն կարող է հետաքրքրել նաև ընդհանրապես գերմաներենի տեսական և գործնական քերականության խնդիրներով զբաղվող մասնագետներին, ովքեր ցանկանում են ընդլայնել և խորացնել իրենց գիտելիքներն այս ոլորտում:

Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ