ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սոցիալական մանկավարժություն
Բուհական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 336 էջ

ISBN 978-5-8084-2198-1

«Սոցիալական մանկավարժություն» բուհական ձեռնարկի նպատակն է ապագա սոցիալական մանկավարժներին ներկայացնել սոցիալական մանկավարժության հիմնահարցերը և սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի առանձնահատկությունները, գործունեության ոլորտները, մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները:

«Սոցիալական մանկավարժություն» բուհական ձեռնարկը սոցիալական մանկավարժության վերաբերյալ հայերեն առաջին գիրքն է:

Բուհական ձեռնարկը նախատեսված է բոլոր մանկավարժների, մասնավորապես սոցիալական մանկավարժների, ինչպես նաև ուսանողների համար:

Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ