ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ակունք. Գիտական հոդվածների ժողովածու - թիվ 1 (15)
Խմբ. խորհուրդ` Ս. Ա. Առաքելյան և ուրիշ., գլխ. խմբ.` Ա.Ա. Ներսիսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 308 էջ

ISSN 1829-2992
Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն