ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և սննդարտադրական տեխնոլոգիաների անգլերեն–հայերեն–ռուսերեն տերմինաբանական համառոտ բառարան
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 70 էջ

ISBN 978-5-8084-2211-7

«Սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և սննդարտադրական տեխնոլոգիաների անգլերեն–հայերեն–ռուսերեն տերմինաբանական համառոտ բառարան»-ը ընդգրկում է ոչ միայն այս ոլորտում հաճախակի օգտագործվող բառերի, արտահայտությունների և տերմինների անվանումները երեք լեզուներով, այլև դրանց մի մասի բացատրությունները: Բառարանի մի մասը հատկացված է սննդային հավելումների՝ «E» դասիչների անվանումներին:

Այս բառարանը նախատեսված է ուսանողների, ասպիրանտների, դասախոսների, ինչպես նաև այս ասպարեզում աշխատող մասնագետների համար:

Բառարաններ | Տերմիններ