ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հաշվարկելիության բարդության տեսության հիմնադրույթները
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 62 էջ

ISBN 978-5-8084-2213-1

Սույն ձեռնարկը պատրաստված է մագիստրոսների համար պրոֆեսոր Ա. Չուբարյանի կողմից կարդացվող համապատասխան դասընթացի հիման վրա:

Դասախոսությունների գրառումները, լրացումները, խմբագրումը կատարել են Հ. Մովսեսյանը և Ս. Սայադյանը:

Հեղինակները հայտնում են խորհին շնորհակալություն ՀԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր Ի. Դ. Զասլավսկուն օգտակար դիտողությունների և խորհուրդների համար:

Դասագրքեր | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ