ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տարբեր սնկային կուլտուրաների միցելիումի կառուցվածքային առանձնահատկությունները
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017 թ., 176 էջ

ISBN 978-5-8084-2157-8

Գրքում ներկայացված են ագարիկոմիցետային և միկրոսկոպիկ սնկերի միցելիումի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, դրանց բնօրինակ լուսանկարների ատլասը և կուլտուրաների հավաքածուների կատալոգը: Վերջինս պարունակում է 72 ցեղերին պատկանող 177 տեսակների 573 շտամներ: Միցելիումի, մասնավորապես անամորֆի կարգաբանական նշանակության որոշ կառուցվածքներ նկարագրվում են առաջին անգամ: Կենսատեխնոլոգիական նշանակության ուտելի դեղասնկերի տեսակային նկարագրությունները ներառում են միցելիումի և պտղամարմնի առանձնահատկությունները, ինչպես նաև Հայաստանում դրանց տարածվածությունը:

Նախատեսված է սնկաբանների, սնկաբույծների, մանրէաբանների, կենսատեխնոլոգների, դեղագետների, կենսաբանության և դեղագիտության ֆակուլտետների ուսանողների համար:

Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ