ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ընդհանուր քիմիական տեխնոլոգիա լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 224 էջ

ISBN 978-5-8084-2220-9

«Քիմիական տեխնոլոգիաների լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկում քննարկվում են ջերմաստիճանի չափման, հանքանյութերի մանրացման և հարստացման, լուծահանմամբ աղերի անջատման, ապակիների և կերամիկական նյութերի ու նուրբ թաղանթների ստացման եղանակներն ու հատկությունները, այրման տեխնոլոգիաների, սուլֆիդային հանքանյութերի բովման եղանակներն ու գործընթացները: Մանրամասն քննարկված են որոշ օրգանական նյութերի ստացման տեխնոլոգիական եղանակները և գործընթացները, ներկայացված են կոնկրետ տեխնոլոգիաների առանձնահատկությունները և գործընթացների մանրամասները: Աշխատանքը կազմված է տեսական և փորձնական (լաբորատոր) մասերից: 

Նախատեսված է բուհերի ուսանողների, մագիստրոսների, ասպիրանտների, դասախոսների և բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են «քիմիական տեխնոլոգիա» առարկայով:

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ