ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 208 էջ

ISBN 978-5-8084-2232-2
Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ