ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Միջկուսակցական հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 1918-1920 թթ.
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 228 էջ

ISBN 978-5-8084-2233-9

Մենագրության մեջ ամփոփված են Հայաստանի առաջին Հանրապետության տարիների (1918-1920 թթ.) միջկուսակցական հարաբերությունները, ինչպես նաև համապետական հիմնախնդիրների վերաբերյալ ժամանակաշրջանի քաղաքականուժերի որդեգրած դիքորոշումները:

Մենագրությունը նախատեսված է հիմնախնդրով զբաղվող մասնագետների և ընթերցող հասարակության համար:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն