ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայոց ցեղասպանության թեման վրացական պարբերականներում 1914-1918 թթ.
Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2017, 226 էջ

ISBN 978-5-8084-2218-6

Գրքում զետեղված են Հայոց ցեղասպանության նախապատմությանը, Արևմտյան Հայաստանում բարենորոգումները ժխտելուն, հայ մտավորականության ձերբակալություններին, բնակչության տեղահանությանը, բնաջնջմանը, ինչպես նաև Արևելյան Հայաստանում ու Այսրկովկասի հայաբնակ վայրերում սպանդին վերաբերող նյութերը 1914-1918 թթ. Վրացական մամուլում: Դրանք հնարավորություն են ընձեռում ծանոթանալու այդ եղերական իրադարձությունների ու հատկապես դեպի Վրաստան հայերի գաղթի վերաբերյալ վրաց գործիչների վերաբերմունքին ու մեկնաբանություններին:

Ժողովածուն նախատեսվում է Հայոց ցեղասպանության պատմությամբ զբաղվող մասնագետների, գիտական հանրության և ընթերցող լայն շրջանների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն