ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ հետազոտական կենտրոն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 364 էջ

ISBN 978-5-8084-2243-8

Գիրքը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանը: Պետական ֆինանսական համակարգի գործունեության համակողմանի քննարկման և տնտեսության պետական կարգավորման գործում դրա դերի գնահատման արդյունքում հեղինակի կողմից դիտարկվել են բյուջետային գործընթացի կատարելագործման ուղիները և դրա ինստիտուցիոնալ ու օրենսդրաիրավական ապահովվածության մեխանիզմները: Ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետությունում բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնական մոտեցումները և բյուջետային քաղաքականության զարգացման ուղղությունները:

Գիրքը նախատեսված է դասախոսների, ասպիրանտների, ուսանողների, ինչպես նաև պետական կառավարման մարմինների աշխատողների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ