ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հետազոտությունների ճառագայթային մեթոդներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 152 էջ

ISBN 978-5-8084-2235-3

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է Ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատի ուսանողների համար: Այն նվիրված է ժամանակակից միջուկային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմանը բժշկական ախտորոշման բնագավառում: Ձեռնարկում քննարկվում են ճառագայթահարման հետևանքով կենսահյուսվածքներում առաջացող փոփոխությունները, ախտորոշման նպատակով օգտագործվող միջուկային ֆիզիկայի մեթոդները, ինչպես նաև ռադիոնուկլիդների ստացման եղանակները: Ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել նաև կենսաբանության և քիմիա բնագավառներում մասնագիտացող ուսանողների համար:

Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ