ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Lexikologie des Deutschen
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 142 էջ

ISBN 978-5-8084-2242-1

Սույն ուսումնական ձեռնարկն ընդգրկում է բուհերի բակալավրատում և մագիստրատուրայում գերմաներեն ուսումնասիրողների համար նախատեսված գերմաներենի բառագիտության դասընթացի այն հիմնական բաժինները, որոնք վերաբերում են այդ լեզվի բառակազմական և դարձվածաբանական առանձնահատկություններին: Այդ առումով տվյալ ձեռնարկը տարբերվում է մինչև այժմ հրատարակված նման աշխատանքներից, իսկ գերմաներենի բառագիտական յուրահատկությունների պարզաբանումը հայերենի փաստերի ներգրավմամբ աննախադեպ է: Ձեռնարկը կարող է օգտագործվել ինչպես լսարանային աշխատանքում, այնպես էլ գերմաներենի բառագիտական երևույթներն ինքնուրույն ուսումնասիրելիս:

Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ