ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկման ու արդիականացման համատեքստում
Հայոց ինքնության հարցեր, պրակ 4, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 190 էջ

ISBN 978-5-8084-2240-7
Ակադեմիական գրականություն | Փիլիսոփայություն