ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Թվային մեթոդներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 462 էջ

ISBN 978-5-8084-2245-2

Դասագրքում տրված է հանրահաշվի, մաթեմատիկական անալիզի և դիֆերենցիալ հավասարումների խնդիրների լուծման թվային մեթոդների հիմունքների համակարգված շարադրանքը:

Նախատեսված է բուհերի ֆիզիկամաթեմատիկական և տեխնիկական մասնագիտությունների ուսանողների և ասպիրանտների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև թվային հաշվարկների հետ առնչվող մասնագետներին

Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ