ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տիգրան Դևոյանցի հետախուզական գործունեությունը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 152 էջ +2 ներդիր

ISBN 978-5-8084-2252-0

Մենագրությունում հանգամանալից հետազոտման են ենթարկվել 1915 թ. Վան-Մանազկերտի շրջանում ռուսական զորքերի անհիմն և կասկածելի նահանջի պատճառները, քննության է առնվել հայ հետախույզ Տիգրան Դևոյանցի դերակատարումը, միաժամանակ գնահատական է տրվել այդ կապակցությամբ վերջինիս նկատմամբ ՀՅԴ ընդհանուր 9-րդ ժողովի դատաքննական ատյանի կայացրած վճիռներին: Աշխատանքում, անդրադարձ կատարելով Տ. Դևոյանցին ներկայացված մեղադրանքի հիմնահարցին, լուսաբանվել են այն անհիմն կարծիքները, որոնք ցայսօր քննարկման առարկա են պատմագետների շրջանում: Վերլուծության ենթարկված հարցերն արդիական հնչեղություն ունեն:

Մենագրությունը նախատեսված է պատմաբանների, կովկասագետների, միջազգայնագետների, ինչպես նաև հայոց պատմությամբ հետաքրքրվող ընթերցող լայն շրջանակի համար:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն